Parkur

Share

Parkur eğitimi köpeğinizle birlikte yapabileceğiniz başlı başına bir hobi imkanıdır ve çeviklik (agility) sporuna ek olarak birçok alet barındırır.

• Köpeğin fiziksel ve duygusal durumunu dengelemede

Koordinasyonunu artırmada

İtaati geliştirmede

ve yerinde eğitimle desteklendiğinde davranış sorunlarının üstesinden gelinmesinde etkin rol oynar.